Μέγεθος αρχείου

Τι είναι

Η μονάδα μέτρησης μεγέθους των ψηφιακών αρχείων είναι το Bit. Η πραγματική ποσότητα ενός αποθηκευτικού χώρου (μνήμες, σκληροί δίσκοι κ.α.) που καταναλώνεται από το αρχείο εξαρτάται από το σύστημα αρχείων (FAT, NTFS). Το μέγιστο μέγεθος αρχείου που υποστηρίζει ένα σύστημα αρχείων εξαρτάται από τον αριθμό των κρατημένων bit (στα ελληνικά: ψηφίο) για την αποθήκευση πληροφοριών μεγέθους και το συνολικό μέγεθος του συστήματος αρχείων. Παραδείγματος χάριν, με FAT16X, το μέγεθος ενός αρχείου δεν μπορεί να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 4 GB. Εμείς θα δούμε πως διαμορφώνεται το μέγεθος ενός αρχείου στα σημερινά συστήματα που στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν NTFS.

Εικόνα 1 – Μεγέθη αρχείων στον file explorer, στήλη size

Πως διαμορφώνεται το μέγεθος ενός αρχείου

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε στην στήλη size τα μεγέθη των αρχείων που εκφράζονται σε KB. Αυτή είναι η εικόνα που μας δίνει ο file explorer όταν αναζητούμε να δούμε τα αρχεία μιας τοποθεσίας.

Για να αποκτήσουμε λίγο καλύτερα την έννοια του μεγέθους ενός αρχείου ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα.

Το αρχείο της εικόνας 1 με το όνομα Books1.xlsx, άδειο έχει μέγεθος 9ΚΒ. Τοποθετώντας το περιεχόμενο που απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα Εικόνα 2, προσθέτει στο αρχικό μέγεθος του αρχείου 8ΚΒ. Το αποτέλεσμα είναι να το αρχείο να έχει μέγεθος 17ΚΒ.

Αν δείτε τις  ιδιότητες του αρχείου θα παρατηρήσετε ότι μετράει δυο μεγέθη. Το size και το size on disk. Το size μετράει τα byte του αρχείου, ενώ το size on disk μετράει τον χώρο που καταλαμβάνει στον δίσκο (file allocation table). Εμείς ασχολούμαστε με το size.

 

Περιεχόμενο αρχείου – δείγμα μεγέθους

Το μέγεθος ενός αρχείου διαμορφώνεται από τα μεταδεδομένα (metadata) και το περιεχόμενο.

Μεταδεδομένα:
Πολλές πληροφορίες καταγραφής συνήθως συνοδεύουν κάθε αρχείο. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι:

 • το μέγεθος του αρχείου.
 • οι ημερομηνίες δημιουργίας, προσπέλασης, τελευταίας τροποποίησης κλπ.
 • ο τύπος του αρχείου (π.χ. αν το αρχείο είναι κατάλογος και όχι απλό αρχείο, ή με ποιο πρόγραμμα μπορεί να ανοιχτεί το αρχείο).
 • άδειες χρήσης του αρχείου (ποιος μπορεί να το διαβάσει ή να το εκτελέσει).

Το περιεχόμενο είναι εκείνο που έχει την μεγαλύτερη συμμετοχή στο μέγεθος ενός αρχείου. Ως περιεχόμενο ορίζονται: τα κείμενα, η διαμόρφωσή τους (έντονα γράμματα, χρώματα μεγέθη), οι πράξεις (μαθηματικές, λογικές) και ακόμα κομμάτια κώδικα ή χρήση πεδίων για αυτοματισμό διαδικασιών.

Μορφές αρχείων και μεγέθη

Τα αρχεία έχουν διαφορετικά μεγέθη ανάλογα την μορφή τους. Ένα μεγάλο αρχείο κειμένου το οποίο ως περιεχόμενο έχει ένα βιβλίο 813σελ. έχει μέγεθος 18,5ΜΒ. Είναι σίγουρα πολύ μικρότερο από ένα αρχείο βίντεο διάρκειας 5 λεπτών που έχει μέγεθος 234ΜΒ. Αν υπήρχε μια λίστα που έδειχνε ποιες μορφές αρχείων έχουν μικρότερα μεγέθη και ποιες μεγαλύτερα θα ήταν η παρακάτω. Ξεκινώντας από το μικρότερο.

 1. αρχεία συστήματος
 2. αρχεία κώδικα
 3. αρχεία κειμένου
 4. αρχεία εικόνας (ψηφιακό σχέδιο)
 5. αρχείο φωτογραφίας
 6. αρχεία μουσικής
 7. αρχεία βίντεο

Όλα τα παραπάνω αρχεία μπορεί να έχουν πολλές μορφές ανά κατηγορία οι οποίες επηρεάζουν τα μεγέθη των αρχείων αφού εργασία τους είναι να αυξομειώνουν τα χαρακτηριστικά των αρχείων,  προκειμένου να δώσουν μεγάλη ποιότητα στο αποτέλεσμα ή να συμπιέσουν για μικρότερα μεγέθη.

 1. Αν δούμε αναλυτικά τις μορφές στις πρώτες δυο περιπτώσεις, αρχεία συστήματος και κώδικα πρόκειται για αρχεία που ο κώδικας είναι απλό κείμενο γραμμένο σε επεξεργαστή κειμένου κάποιας γλώσσας προγραμματισμού. Τα μεγέθη είναι πολύ μικρά συνήθως στην συγκεκριμένη περίπτωση οι 90 γραμμές κώδικα είναι μόλις 3KB (Εικόνα 3).
Εικόνα 3 – Αρχείο Κώδικα

2. Την περίπτωση του κειμένου την είδαμε στα παραπάνω παραδείγματα. Ένα μεγάλο αρχείο κειμένου το οποίο ως περιεχόμενο έχει ένα βιβλίο 813σελ. έχει μέγεθος 18,5ΜΒ
3. Στην περίπτωση της εικόνας το περιεχόμενο (εννοούμε το σχέδιο, γραφικό,  χρώματα, εργαλεία) έχει μεγάλο ρόλο στο μέγεθος του αρχείου. Αν έχουμε ένα γεμάτο σχέδιο θα έχουμε και μεγάλος μέγεθος αρχείου. Ωστόσο, μεγάλο ρόλο έχει η ανάλυση, η διάσταση και η μορφή αποθήκευσης αυτών των αρχείων. Ένα παράδειγμα:
Στην Εικόνα 4  έχουμε το ίδιο αρχείο εικόνας αποθηκευμένο και τις δυο φορές σε μορφή PNG αλλά στην αριστερή έχει ανάλυση 938×625 και το μέγεθός του είναι 27,2KB ενώ στην δεξιά έχει ανάλυση 450×300 και το μέγεθός του είναι 12ΚΒ. Μισή διάσταση, μισό μέγεθος.

Εικόνα 4 – Παράδειγμα μεγεθών σε εικόνα με διαφορετική ανάλυση

4. Στα αρχεία φωτογραφίας έχουμε παρόμοια λειτουργία με τα αρχεία εικόνας με την διαφορά πως το περιεχόμενο μιας φωτογραφίας είτε έχει χρώμα είτε είναι σε τόνους του γκρι έχει μεγαλύτερο μέγεθος από ένα αρχείο εικόνας γιατί είναι πιο συμπαγές το περιεχόμενό της. Επίσης και εδώ σημαντικό ρόλο παίζουν η ανάλυση και ποιότητα εικόνας. Ένα παράδειγμα φωτογραφίας θα ήταν παρόμοιο με το παραπάνω της Εικόνας 4.

5. Στην περίπτωση της μουσικής έχουμε ήχο σε διάφορες ποιότητες και μορφές. Ένα αρχείο μουσικής mp3, διάρκειας 4,16 λεπτά έχει μέγεθος 3,92MB. Ενώ το ίδιο αρχείο σε μορφή wav έχει μέγεθος μιάμιση φορά μεγαλύτερο, περίπου 10MB. Αρκετά μεγαλύτερο μέγεθος λόγω της μορφής του επειδή η μορφή mp3 κάνει συμπίεση του ήχου με την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

6. Στην τελευταία περίπτωση του βίντεο έχουμε πιο πολύπλοκο περιεχόμενο αφού είναι συνδυασμός εικόνας, ήχου, γραφικών και κίνησης. Αυτός είναι ο λόγος που τα αρχεία βίντεο είναι τα πιο μεγάλα σε μεγέθη. Ένα βίντεο mp4 με φυσικό ήχο και χωρίς γραφικά διάρκειας 1 λεπτoύ έχει μέγεθος 128GB. Ένα ίδιο βίντεο σε μορφή AVI (ασυμπίεστο) το μέγεθός του θα είναι ίσως και μιάμιση φορά μεγαλύτερο. Εδώ μπορείτε να δείτε κάποιους πίνακες σύγκρισης μορφών βίντεο

Να σημειώσω πως όλες οι μορφές αρχείων έχουν μεταδεδομένα (metadata) τα οποία προστίθενται στα μεγέθη των αρχείων

Αυτή είναι μια προσέγγιση των μεγεθών των ψηφιακών αρχείων που όπως είδαμε συντελούν πολλοί παράγοντες στο αποτέλεσμα με βάση όμως πάντα το σύστημα αρχείων που έχουμε εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας.

 

Διαδώστε τα νέα

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *