Ιδιότητες αρχείων υπολογιστών

Τι είναι

Κάθε αρχείο στον υπολογιστή μας πέρα από τα φανερά περιεχόμενά του αποθηκεύει και πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν στην διαχείρισή του. Οι πληροφορίες αυτές είναι οι ιδιότητες του. Κάποιες από τις ιδιότητες ενός αρχείου είναι το μέγεθός του, η μορφή του, οι ημερομηνίες δημιουργίας και προσπέλασης και πολλά άλλα στοιχεία. Υπάρχουν δύο τρόποι να δούμε τις ιδιότητες ενός αρχείου, μέσα από το αρχείο ή από το περιβάλλον των windows. Εδώ θα δούμε την δεύτερη περίπτωση.

Τις ιδιότητες ενός αρχείου στα windows μπορούμε να τις δούμε πατώντας πάνω από το αρχείο που μας ενδιαφέρει δεξί πλήκτρο στο mouseAlt + Enter) και στο μενού που θα βγάλει επιλέγουμε την τελευταία λέξη Ιδιότητες – Properties(Εικόνα 1)

Ιδιότητες αρχείων υπολογιστών
Εικόνα 1 – Ιδιότητες αρχείου

Με αυτήν την εντολή διαβάζουμε κάποιες ιδιότητες που είναι αποθηκευμένες στο αρχείο, ενώ επιπλέον τα windows μας δίνουν τρόπους διαχείρισής του έξω από αυτό, όπως την ασφάλεια ή με ποια εφαρμογή θέλουμε να εκτελείτε. (Εικόνα 2). 

Διαχειριζόμαστε δηλαδή το αρχείο ως προς το περιβάλλον που βρίσκεται και όχι ως προς το περιεχόμενό του.

Ιδιότητες αρχείων υπολογιστών
Εικόνα 2 – Παράθυρο Ιδιότητες αρχείου Demo.doc

Στο παράδειγμά μας θα δούμε τις ιδιότητες ενός αρχείου δημιουργημένο από επεξεργαστή κειμένου – document. Θα πρέπει όμως να πούμε πως σε κάποιες μορφές αρχείων έχουμε επιπλέον καρτέλες στις ιδιότητες λόγω της διαφορετικότητας των εργασιών που εκτελούν. Αυτό όμως θα το δούμε στην πορεία.

Η καρτέλες για το αρχείο Demo.doc είναι τρεις. Ας δούμε αναλυτικά ποιες είναι οι πληροφορίες (Ιδιότητες αρχείων υπολογιστών) που παίρνουμε και τι επιλογές έχουμε ως προς την διαχείριση του αρχείου.

 • General – Γενικά :
  • Στο πρώτο πεδίο (δίπλα από το εικονίδιο) μας δίνεται ο τίτλος του αρχείου (Demo.doc), όπου όπως βλέπετε είναι ανοιχτός προς επεξεργασία. Μπορούμε να τον αλλάξουμε και από εκείνο το σημείο.
  • Type of file – Τύπος αρχείου μας δίνει την πληροφορία για την μορφή του αρχείου, document, excel pdf, executable κ.α.
  • Opens with – Ανοίγει με – Change – Αλλαγή. Η τρίτη σειρά μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε την εφαρμογή με την οποία θα ανοίγει. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε δυο εφαρμογές που μπορούν να ανοίξουν ένα αρχείο επεξεργασίας κειμένου. Εδώ δηλώνουμε με ποια εφαρμογή θέλουμε να ανοίγει κάθε φορά που επιλέγουμε το αρχείο αυτό.(Εικόνα 3)

   Ιδιότητες αρχείων υπολογιστών
   Εικόνα 3 – Change type of file – Επιλογή εφαρμογής

  • Location – Τοποθεσία, μας δείχνει σε ποιόν φάκελο βρίσκεται αποθηκευμένο το αρχείο
  • Size – Μέγεθος, το μέγεθος του αρχείου.
  • Size on disk – Μέγεθος στον δίσκο, είναι το μέγεθος που καταλαμβάνει στον δίσκο. Αυτό το μέγεθος είναι πάντα λίγο πιο μεγάλο από το προηγούμενο γιατί ο υπολογισμός του χώρου σε έναν σκληρό δίσκο γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Μπορείτε να διαβάσετε για αυτό στον σύνδεσμο.
  • Created – Δημιουργήθηκε, ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου
  • Modified – Μετατροπή, ημερομηνία τελευταίας μετατροπής του αρχείου
  • Accessed – Προσπέλαση, ημερομηνία τελευταίας θέασης του αρχείου, χωρίς μετατροπή ή κάποια άλλη επέμβαση σε αυτό, μόνο για ανάγνωση
  • Attributes – Χαρακτηριστικά, μπορούμε να κάνουμε το αρχείο να είναι μόνο για ανάγνωση – Read only ή να είναι κρυφό αρχείο Hidden file. Στο κουμπί Advanced – Προχωρημένος έχουμε τις παρακάτω επιλογές
   (Εικόνα 4)
Ιδιότητες αρχείων υπολογιστών
Εικόνα 4 – Ιδιότητες, Γενικά, για προχωρημένους

File is ready for archiving – Το αρχείο είναι έτοιμο για αρχειοθέτηση

Allow this file to have contents indexed in addition to file properties – Με αυτήν την επιλογή επιτρέπουμε στο περιεχόμενο του αρχείου να είναι προσπελάσιμο στις αναζητήσεις. Αν κάνετε μια αναζήτηση στον browser, ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή, θα ψάξει πέρα από τις ιδιότητες των αρχείων και το περιεχόμενο τους

Compress contents to have disk space – Συμπίεση του αρχείου για εξοικονόμηση χώρου στον δίσκο

 

 • Security – Ασφάλεια:
  • Σε αυτό το σημείο βλέπουμε ποια group, χρήστες έχουν άδεια σε αυτό το αρχείο. Επιλέγοντας κάποιον χρήστη ή group βλέπουμε στην κάτω οθόνη (Persmissions for SYSTEM) τι άδεια έχει καθένας στο αρχείο (Εικόνα 5)
Ιδιότητες αρχείων υπολογιστών
Εικόνα 5 – Ιδιότητες, Ασφάλεια
  • Edit – Επεξεργασία, αν θέλουμε να αλλάξουμε τις άδειες κάποιων χρηστών, αφού επιλέξουμε τον χρήστη πατάμε το κουμπί επεξεργασίας. Εκεί μπορούμε να μεταβάλουμε την άδεια επιτρέποντας και απαγορεύοντας εργασίες. Μπορεί κάποιος να έχει άδεια μόνο για ανάγνωση του αρχείου ή για ανάγνωση και επεξεργασία κ.α.
  • Advanced – Για προχωρημένους, αν θέλουμε να κάνουμε πιο σύνθετες τις επιλογές αδειοδότησης σε ένα αρχείο επιλέγουμε το κουμπί για προχωρημένους το οποίο μας πάει στην καρτέλα Advanced Security Settings. (Εικόνα 6)
Ιδιότητες αρχείων υπολογιστών
Εικόνα 6 – Ιδιότητες, Ασφάλεια, Για προχωρημένους
  • Σε αυτήν την επιλογή οι ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι πιο πολλές και πιο λεπτομερείς. Δείτε στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 7) τις επιλογές που μας δίνουν τα windows για την διαχείριση του αρχείου δείγματος Demo.doc
Εικόνα 7 – Ιδιότητες, Ασφάλεια, Για προχωρημένους, Άδειες χρήστη
 • Details – Λεπτομέρειες

Τα στοιχεία που υπάρχουν στις λεπτομέρειες είναι ένα σύνολο πληροφορίας για το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του αρχείου.

  • Description – Περιγραφή

Εικόνα 8 – Ιδιότητες, Λεπτομέρειες, Περιγραφή

  • Origin – Πηγή
Εικόνα 9 – Ιδιότητες, Λεπτομέρειες, Πηγή
  • Content – Περιεχόμενο
Εικόνα 10 – Ιδιότητες, Λεπτομέρειες, Περιεχόμενο
  • File – Αρχείο
Εικόνα 11 – Ιδιότητες, Λεπτομέρειες, Αρχείο

Σε κάποια αρχεία μπορεί να έχουμε προσθήκη καρτέλας με επιπλέον δυνατότητες. Δείγμα τέτοιου αρχείου είναι το αρχείο Thumb.db που δημιουργείται από τα windows αυτόματα και δίνει μικρές εικόνες-thumbnails σε κάθε εικονίδιο που αποθηκεύεται στον φάκελο.

Αν δούμε τις ιδιότητες αυτού του αρχείου θα παρατηρήσετε πως έχει ακόμα μια καρτέλα. Αυτό γίνεται λόγω της διαφορετικής μορφή του αρχείου, άρα και ιδιοτήτων. (Εικόνα 12)

Εικόνα 12 – Ιδιότητες, προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά

Αν λοιπόν σε κάποιο αρχείο δείτε επιπλέον καρτέλες αυτό σημαίνει πως σας δίνονται επιπλέον ιδιότητες ή διαχείριση λόγω της ιδιαιτερότητας – μορφής του αρχείου.

 

Διαδώστε τα νέα

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *